DUYURU: ‘İçindeki Kalabalık’ Şema Terapi Grubu

 

TherapiaGroup bünyesinde grup terapilerine başlıyoruz. Bunlardan ilki grup şema terapisi olup ilişki sorunları (romantik, ailesel, sosyal, iş yaşamı) yaşayan, hayatın anlamını ve hayattaki amacını sorgulayan, hayatın zorluklarıyla ve stresle başa çıkmakta zorlandığını hisseden, daha esnek ve dayanıklı (resilient) olmak isteyen 30 yaş üstü kadın ve erkeklere yöneliktir. Grup şema terapisi maksimum sekiz kişiden oluşan kapalı gruplar olarak yürütülecektir. Kapalı grup, aynı katılımcılarla başlayan ve devam eden, süreç içinde yeni katılımcıların dâhil olmadığı grupları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu grup terapi sürecinde varoluşçu ve şematerapötik teknikler kullanılacak, ayrıca katılımcıların resilience stratejileri geliştirmeleri amaçlanacaktır. Grubu Dr. Alper Hasanoğlu, psikoterapist Şencan Taşkale’nin co-terapistliğinde yürütecektir. Grup seansları 90 dakika olup 15 dakika ara verilecektir.
Grup terapisi ortamı, bireylerin ötekilerle ilişki içindeki ihtiyaçları, duyguları ve davranışlarının şimdi ve burada ortaya çıkmasını sağlayacak bir ortamdır. Bu grupta sorunlar kişilerarası (ilişkisel) düzlemde anlaşılmaya çalışılarak grup içinde (mikrokosmos) nelerin olup bittiğinden yola çıkarak, gerçek hayatta (makrokosmos) ne gibi ilişkisel sorunlara denk geldiği ile ilgili grup üyelerinin farkındalık geliştirmesine çalışılacaktır. Grup şema terapisinin teması, şemalar ve modlarla ilgili psikoeğitimin sağlayacağı kendilik bilgisi ve bunun kapı açacağı duygusal, bilişsel, davranışsal ve ilişkisel düzlemdeki değişimlerdir.
Süreç öncesinde katılımcıların, kişisel özgeçmişlerini ve terapi hedeflerini anlattıkları grup terapisi başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Grup gizliliği ve mahremiyeti açısından katılımlar bireysel yapılmalıdır.

Daha fazla bilgi için:
info@therapiagroup.com a yazabilir, 0212 263 50 28’i arayarak başvuru formunu talep edebilirsiniz.

Şema terapi ve grup terapisinin ne olduğuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler aşağıdaki metni okuyabilir.

* Şemalar, çocukluk ve ergenlik döneminde temel ihtiyaçların uygun şekilde karşılanmaması sonucu ortaya çıkan; kişinin kendisi, diğerleri ve dünya ile olan ilişkisini olumsuz etkileyen biliş, duygu ve davranış bütünleridir. Uyumsuz başa çıkma mekanizmaları geliştirilmesine ve yetişkinlik döneminde de temel ihtiyaçların giderilememesine sebep olurlar. Şema terapi, kronikleşmiş, kişinin hayatını ve ilişkilerini uzun zamandır olumsuz etkileyen problemleri ele almak amacı ile geliştirilmiş bir terapi ekolüdür. Şema Terapi bilişsel yönelimli, aynı zamanda bağlanma kuramı, psikodinamik teori ve gestalt terapiden beslenen entegratif bir yapıya sahiptir. Şema terapide değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan şemalar, bilişsel, davranışçı, kişiler-arası, yaşantısal teknikler kullanılarak ele alınır. Grup şema terapisi ise, son yıllarda oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Ortak ya da benzer sorun ve konular çerçevesinde bir araya gelen kişilere yönelik, çoğunlukla 8-10 danışanın katılımıyla uygulanan bir terapi modelidir.
Grup terapisinde paylaşım esastır. Kişiler, ortak veya benzer sorunları çerçevesinde birbirlerine destek olup, sorunlarına yönelik çözüm önerilerini birlikte geliştirip hayata geçirirler. Çözüm önerilerinin ne kadar işe yaradığı, nasıl ve ölçüde hayata geçirilebildiği, önerilerin eksik veya işlevsiz yanları daha sonraki seanslarda birlikte tartışılıp modifiye edilir. Böylece danışanlar sosyal bir ortam içerisinde özel yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ve kaygılar üzerine geribildirim alabilmiş olurlar.
Gruba katılan danışanlar, kendi sorunlarını güvenli ve gizli bir ortamda paylaşarak, başkalarıyla empati kurup onların sorunlarına yardımcı olmaya çalışarak grup terapisinden yarar sağlarlar. Katılımcılar benzer sorunları olanların bu sorunlarla nasıl başa çıktıklarını görerek ve birbirleriyle deneyimlerini paylaşarak sorun çözme becerilerini geliştirirler. Genellikle grubu oluşturan kişiler, birbirlerinden bir şeyler öğrenebilecek insanlardır.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*