Romantik İntikam

Romantik bir ilişkide ihanet herkes için son derece problemli bir durum yaratır. Ne var ki partneri kendisini aldatan her kişi aynı tepkiyi vermez. Kimileri bir şekilde sorunu çözmeye çalışıp affetme yoluna giderken kimileri de intikam planları yapar. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, bazı kişilerin romantik intikam almaya diğerlerinden daha meyilli olduğunu gösteriyor (Brewer, Hunt, James, & Abell, 2015). Çalışma romantik ilişkilerde hasara yol açan birtakım kişilik özelliklerinin intikam eğiliminde de etkili olduğunu ve bu özelliklerin narsisizm, Makyavelcilik ve psikopati olabileceği hipotezleriyle yola çıkıyor.

Romantik ilişkilerde, bu kişilik özelliklerine sahip olan bireyler partnerlerini sömürmeye, kullanmaya ve manipüle etmeye; empatiden yoksun ve soğuk olmaya daha meyilli oluyor. Önceki araştırmalar bu özelliklerin bir ihanet durumunda partnerden intikam almaya da yol açtığını gösteriyor (Adams, Luevano, & Jonason, 2014). Adams ve arkadaşlarının yaptığı araştırma, narsistik özelliklere sahip bireylerin hem geçmişte partnerlerini aldattığı hem de gelecekte buna dair niyetleri olduğunu da bulguluyor.

Brewer ve arkadaşlarının (2015) araştırması da bu eğilimin varlığını destekleyen bulgular ortaya koyuyor. 100 heteroseksüel kadının katıldığı çalışmada katılımcılar önce kişilik özelliklerini değerlendiren bir envanteri yanıtlıyor. Ardından, kendilerine verilen vinyeti okuyorlar. Vinyet, partnerlerinin kendilerine ihanet ettiği farazi bir senaryo üzerine kurulu. Ardından katılımcılara intikam alma olasılıkları ve alabilecekleri intikamın türü (dolaylı ya da doğrudan) soruluyor.

Araştırmanın sonuçları bazı kişilik yapılarının romantik intikam almaya daha meyilli olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Çalışma, özellikle sekonder (ikincil) psikopati ölçeğinde yüksek skor alan katılımcıların (antisosyal bir yaşam tarzına sahip, kural tanımayan, empatiden yoksun, vb.) romantik partnerlerinden ya da partnerlerinin birlikte olduğu kişilerden intikam almaya daha meyilli olduklarını gösteriyor. Psikopatinin yanı sıra narsisizm ve Makyavelcilik özelliklerinin de intikam alma eğilimiyle ilgili olduğu bulgulansa da, psikopatik kişilik özelliklerinin intikam eğilimini öngörmede daha kuvvetli olduğu ortaya çıkıyor. Sonuç olarak, ihanet söz konusu olduğunda intikam tatlı olabiliyor ancak araştırmalar bunun yalnızca bazı kişilik yapıları, özellikle de psikopatik yapılar için geçerli olduğunu gösterir nitelikte.

References
Adams, H. M., Luevano, V. X., & Jonason, P. K. (2014). Risky business: Willingness to be caught in an extra-pair relationship, relationship experience, and the Dark Triad. Personality and Individual Differences, 66, 204-207.

Brewer, G., Hunt, D., James, G., & Abell, L. (2015). Dark Triad traits, infidelity and romantic revenge. Personality and Individual Differences, 83, 122-127.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*