Sosyallik yalnızlığın habercisi mi?

Diğerleriyle iletişim ve ilişki kurmak insanın temel ihtiyaçlarından biridir. Yalnızlık uzun vadede hem ruhsal hem de bedensel olarak insana zarar verir. Kurduğumuz ilişkilerin niteliği ve niceliğinin yalnızlıkla olan ilişkisi yakın zamanda yayımlanan bir çalışmanın da konusu oldu. Psychology and Aging dergisinde yayımlanan çalışma, hayatın farklı evrelerinde kurulan ilişkilerin ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek yalnızlığın ve mutsuzluğun habercisi olabileceğini gösteriyor. Cheryl Carmichael ve çalışma arkadaşlarının 30 yıla yayılan çalışması, 20’li ve 30’lu yaşlarda kurduğumuz sosyal bağlantıların niceliği ve niteliğinin 50’li yaşlardaki duygusal ve psikolojik sağlığımız üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Çalışma, 20’li yaşlarda kurduğumuz sosyal bağlantıların ve ilişkilerin niceliğinin 50’li yaşlarımızda yalnız kalıp kalmayacağımızı öngördüğünü gösteriyor. Diğer bir deyişle 20’li yaşlarda kurulan ilişkiler çoğaldıkça 50’li yaşlarda yalnızlık ve mutsuzluk ihtimali azalıyor. Ne var ki 30’lu yaşlara gelindiğinde önemli olan, kurulan ilişkilerin niceliği değil niteliği oluyor. 30’lu yaşlarda ilişkiler yakınlaşıp samimileştikçe 50’li yaşlarda yaşam kalitemiz ve mutlu olma ihtimalimiz de artıyor. Araştırmacılar hayatın iki farklı evresinde -20’li ve 30’lu yaşlarda- kurulan ilişkilerin farklı işlevlere sahip oluşunu şöyle açıklıyor: 20’li yaşlarda, yetişkin yaşamının sularında yeni yeni gezinir hale geliyoruz. Dünyaya dair, sosyal değeri olan bilgiler toplamaya, insanlar ve ilişkiler hakkında yeni şeyler öğrenmeye bu yaşlarda başlıyoruz. 30’lu yaşlarda ise amacımız, kalıcı ve duygusal olarak tatmin edici ilişkiler edinmek oluyor. Bu da nicelikten çok, niteliğe odaklanmayı gerektiriyor. 20’li yaşlarda kurulan ilişkilerin niceliği gibi, 30’lu yaşlarda kurulan ilişkilerin niteliği –derinliği ve yakınlığı- 50’li yaşlarda yalnız kalmamayı ve mutlu olmayı kolaylaştırıyor.

 

 

Carmichael, C. L.; Reis, H. T.; Duberstein, P. R. (2015). In your 20s it’s quantity, in your 30s it’s quality: The prognostic value of social activity across 30 years of adulthood. Psychology and Aging, 30, 95-105.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*