Mindfulness (Farkındalık) Egzersizleri

Farkındalık egzersizi, kişinin, içinde bulunduğu andaki düşünce ve davranışlarını yargılayıcı olmadan fark etmesini amaçlayan bir tekniktir. Budizm ve klasik meditasyonun bilgelik ve iç görü boyutlarından köken alır. Son dönemde tüm dünyada yaygın biçimde uygulanmaktadır. Psikiyatri ve psikoterapi pratiğinde, kaygı bozukluğu ve depresyon tedavisinde bu farkındalık yöntemlerine sıklıkla başvurulmaktadır.

Farkındalık temelli meditasyon egzersizlerinde uygulanan birçok farklı yöntem vardır. Egzersiz esnasında alınan ve verilen her nefese odaklanarak sözel bir etiket koymak, yalnızca işitsel uyaranlara ya da görsel imgelemlere odaklanmak gibi… Bu sayede kişi, bilişsel farkındalık ile bedensel farkındalığı birleştirme fırsatı bulur. Anda kalmaya yönelik bu pratik devam ettikçe, kişi, gerçekliğin içsel ve dışsal boyutlarını fark etmeye başlar. İçsel gerçeklik, kişinin zihninden geçen düşüncelerin ne kadar sık, yoğun ve yargılayıcı olduğunu fark etmesi ile ilgilidir. Bu sayede kişi, düşüncelerin doğruluğunu test ederken, bir yandan da bu düşüncelerin ne kadar önemli ya da geçerli olduğunu anlama fırsatı bulur. Farkındalık geliştiren kişilerin çoğu, akıllarından geçen yorucu düşünce ve yorumları serbest bırakabildiğini ve bu düşüncelerin ağırlığını kaybettiğini söyler.

Farkındalığın ilerleyen aşamalarında kişinin yaşadığı bir diğer gerçek de mutlu olmanın ve iyi hissetmenin yalnızca dışsal faktörler tarafından belirlenmediğidir. İyi olma hali, kişinin olumsuz duygulara yol açan otomatik düşüncelerini salıvermesi ve bu düşüncelerin etkisinden çıkması ile mümkündür.

Benzer noktaları olsa da, farkındalık egzersizleri meditasyon egzersizlerinden farklıdır. Farkındalık egzersizleri herhangi bir yerde veya zaman diliminde yapılabilir. Zihnin yargılayıcı tarafını fark etmek üzerine kurulu bu egzersizler, şimdi ve burada ne olduğuna odaklanmak suretiyle, gün içinde yürüyüş ya da ev işleri esnasında da yapılabilir. Bu sayede, otomatik düşünceleri ve zihnin yargılayıcı yorumlarını fark etmek mümkün olabilir. Farkındalığın bir egzersiz gibi yapılıp bitirilmesinin dışında gün boyu devam etmesini sağlamak da mümkündür.

 

Kaynak:

Zinn, J. K., Guided Mindfulness Meditation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*